Konkurs na Najlepsze Inicjatywy Kulturalne w Białogonie!

Konkurs na Najlepsze Inicjatywy Kulturalne w Białogonie!

Dom Kultury „Białogon” z przyjemnością ogłasza konkurs na najlepsze inicjatywy kulturalne. Celem konkursuwzbogacenie życia kulturalnego naszej dzielnicy. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału i podzielenia się swoimi pomysłami na projekty, które mogą przyczynić się do rozwijania i promowania kultury w Białogonie.

Cel Konkursu

Celem konkursu jest wsparcie i realizacja najbardziej kreatywnych i wartościowych pomysłów na inicjatywy kulturalne, które będą służyć mieszkańcom Białogonu. Chcemy zaangażować społeczność w tworzenie różnorodnych wydarzeń i projektów, które wzbogacą ofertę kulturalną dzielnicy i wzmocnią więzi społeczne.

Kto może wziąć udział?

Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Białogonu, niezależnie od wieku. Uczestnikiem może być osoba fizyczna lub nieformalna grupa inicjatywna w liczbie maksymalnie 5 osób ze wskazanym przedstawicielem grupy.

Jakie pomysły mogą zostać zgłoszone?

Do konkursu można zgłaszać różnorodne inicjatywy kulturalne nawiązujące do jednej lub kilku form działalności kulturalnej, tj. szeroko pojętej działalności teatralnej, muzycznej, tanecznej, filmowej, literackiej, artystycznej (w tym m.in. graficznej, plastycznej, rzeźbiarskiej, rękodzielniczej itp.), a także w zakresie upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego, organizacji działań edukacyjnych (np. warsztaty) oraz eventów kulturalnych.

Terminy

zgłoszenia: do 25 czerwca 2024 roku

spotkanie informacyjne: 18 czerwca 2024 roku | godz. 17:00 | Dom Kultury „Białogon”

ogłoszenie wyników: 26 czerwca 2024 roku

spotkania z autorami projektów: 27 czerwca-5 lipca 2024 roku | Dom Kultury „Białogon”

Jak zgłosić swój pomysł?

Oferty dostarczyć:

  • Składając osobiście w Domu Kultury „Białogon”, ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce do godz. 16:00 dnia 25 czerwca 2024 roku.
  • Wysyłając pocztą tradycyjną na adres podany w punkcie 1 (liczy się data wpływu do w Domu Kultury „Białogon” w Kielcach).
  • Wysyłając na adres e-mail: sekretariat@dkbialogon.pl do godz. 23:59 dnia
    25 czerwca 2024 roku.

Najlepsze pomysły zostaną wdrożone we współpracy z Domem Kultury „Białogon”. Dodatkowo, laureaci otrzymają wsparcie finansowe oraz organizacyjne realizacji swoich projektów.

Dołącz do Nas!

Nie przegap okazji, aby wziąć udział w kształtowaniu przyszłości kulturalnej Białogonu. Twoje pomysły mogą zmienić naszą dzielnicę i wzbogacić życie jej mieszkańców. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konkursie i wspólnego budowania silnej i dynamicznej społeczności kulturalnej Białogonu!

Więcej Informacji

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdziesz na stronie internetowej Domu Kultury „Białogon”.

W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 507 739 946 lub e-mail: sekretariat@dkbialogon.pl.

Razem twórzmy przyszłość pełną kultury i zaangażowania!

Regulamin konkursu inicjatyw
Załącznik Nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy (*.docx)
Załącznik Nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy (*.pdf)
Załącznik Nr 2 do Regulaminu – Zgoda dla osób niepełnoletnich