Opis zadania

Projekt „Białogon. Wspólnota historii – wspólnota kultury” to inicjatywa skoncentrowana na ożywieniu i eksploracji kulturalnego potencjału dzielnicy Białogon w Kielcach. Jest to miejsce o bogatej historii i unikatowym dziedzictwie, gdzie kultura przemysłowa przenika z lokalnymi tradycjami. Projekt zakłada wydobycie i celebrowanie tych wartości poprzez aktywizację społeczności i wspólną realizację wydarzeń kulturalnych. Kluczowe działania obejmują diagnozę społeczności lokalnej pod kątem zasobów kulturowych oraz konkursy na lokalne inicjatywy kulturalne.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2024.

Wartość projektu

17 500,00 zł

Wkład Budżetu Państwa

10 000,00 zł

Czas realizacji

14.02.2024 – 01.07.2024