15 kwietnia 2011r., w Ośrodku Kultury „Białogon”, odbył się XII MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD FORM MUZYCZNYCH „BEMOL 2011”. W przeglądzie wzięli udział młodzi wokaliści soliści, oraz zespoły wokalne, łącznie 79 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, do których był adresowany.

Jury w składzie:

– Łukasz Kowalski – przewodniczący
– Ewa Dudkiewicz
– Sebastian Sipa,

po wysłuchaniu wszystkich wykonawców przyznało miejsca w następujący sposób:

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

– Ada Janicka, Gimn. Nr 26
– Karol Czajkowski, Gimn Nr 9

Kategoria „WOKALIŚCI SOLIŚCI – Szkoła Podstawowa”:

– III miejsce: – Paweł Sobczyński, SP Nr 8
– II miejsce: – Karolina Żołądek, SP w Morawicy
– I miejsce: – Adrianna Pawlik, SP w Jaworzni

Kategoria „WOKALIŚCI SOLIŚCI – Gimnazjum”:

– III miejsce: – Katarzyna Główka, Gimn. Nr 1
– II miejsce: – Anna Cedro, Gimn. w Morawicy
– I miejsce: – Magdalena Chołuj, Gimn. w Morawicy

Kategoria „ZESPOŁY WOKALNE – Szkoła Podstawowa”:

– III miejsce: – Zespół wokalny „Elf”, SP Nr 8
– II miejsce: – Zespół wokalny „Dwudziestka piątka”, SP Nr 25
– I miejsce: – Zespół wokalny, „Półnutki”, SP Nr 28

Kategoria „ZESPOŁY WOKALNE – Gimnazjum”:

– III miejsce: – Zespół wokalny „Vertus”, Gimn. Nr 9
– II miejsce: – Zespół wokalny, Gimn. Sióstr Nazaretanek
– I miejsce: – Zespół wokalny „Plektron”, Gimn. w Morawicy

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali dyplomy za udział natomiast laureaci zostali uhonorowani dyplomami oraz statuetkami za zajęcie miejsc a także nagrodami rzeczowymi.