Opis zadania

„Muzyczna Kuźnia” to coroczne warsztaty muzyczne odbywające się w sercu Gór Świętokrzyskich – w Kielcach. Są to największe i najpopularniejsze warsztaty w regionie, organizowane przez Dom Kultury „Białogon”. Tradycją „Muzycznej Kuźni” stały się zajęcia z czołowymi artystami polskiej sceny muzycznej. Zajęcia kierowane są do różnych grup wiekowych – dzieci, młodzieży, dorosłych – zainteresowanych grą na gitarze elektrycznej, akustycznej, basowej, perkusji oraz śpiewem.

Celem „Muzycznej Kuźni” jest rozwój kreatywności swoich uczestników, która jest istotna dla rozwoju kapitału społecznego. Niniejsze zadanie będzie poszerzało dotychczasową formułę „Muzycznej Kuźni” o działania edukacyjne prowadzone za pośrednictwem łączy internetowych, tzw. lekcji online na danym instrumencie. Będzie to sposób na dotarcie do szerszej ilości odbiorców i prowadzenie edukacji w zakresie kultury z wykorzystaniem nowych technologii. Zakończeniem projektu będzie event w centrum Kielc z muzyką na żywo.

Wartość projektu

242 000 zł

Wkład Budżetu Państwa

182 000 zł

Czas realizacji

09.01.2023 – 30.09.2025