Dokumenty do wypełnienia przed udziałem w zajęciach

Dokumenty do wypełnienia przed udziałem w zajęciach

Dokumenty do pobrania: Oświadczenie – osoby małoletnie (DOC)                 Oświadczenie – osoby pełnoletnie (DOC)   COVID-19 – OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA   W Domu Kultury „BIAŁOGON” (DKB) przebywają osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed obecnością w instytucji: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub Continue reading