Zapytanie cenowe

Kielce, dnia 15.01.2024 r. ZAPYTANIE CENOWE DOMU KULTURY „BIAŁOGON” Zamawiający: Dom Kultury „Białogon” ul. Pańska 1A, 25-811 Kielce NIP: 9591982228 Przedmiot zamówienia: Przygotowanie oraz publikacja minimum 1 postu tygodniowo na portalu Facebook na profilu Domu Kultury „BIAŁOGON” dotyczącego Zamawiającego i jego bieżącej działalności. Przygotowanie oraz publikacja minimum 1 postu tygodniowo na portalu Facebook na profilu „Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Czytaj dalej

Zamówienie w trybie zapytania ofertowego o koszty ochrony imprezy masowej

Kielce, dnia 09.05.2023 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty ochrony imprezy masowej 50 Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce 2023 Zamawiający: Dom Kultury „Białogon” ul. Pańska 1A, 25-811 Kielce NIP: 9591982228 Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na zapewnieniu ochrony podczas imprez masowych oraz ochrona mienia realizowana Czytaj dalej