Dzień wolny od pracy w DKB

Dzień wolny od pracy w DKB

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Domu Kultury „Białogon” z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020r., ustala się dzień 31 sierpnia 2020r. dniem wolnym od pracy w Domu Kultury „Białogon”.