25 kwietnia 2009 r., w Ośrodku Kultury „BIAŁOGON”, odbył się X MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD FORM MUZYCZNYCH „BEMOL 2009”. W przeglądzie wzięli udział młodzi wokaliści soliści, zespoły wokalne oraz instrumentaliści, łącznie 37 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, do których był adresowany.

Jury w składzie:

– Łukasz Kowalski – przewodniczący
– Ewa Dudkiewicz
– Sebastian Sipa,

po wysłuchaniu wszystkich wykonawców przyznało miejsca w następujący sposób:

 

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

 Klaudia Sarnot SP Nr 28
 Kinga Łapińska SP Nr 18
 Aleksandra Majchrzak Gimn Nr. 26
 Anna Kołomańska Gimn Nr 7
 Aleksandra Piwowarczyk z zespołem The Slash Gimn. Nr 23

 

Kategoria „INSTRUMENTALIŚCI”:

– III miejsce: – Joanna Jankowska Intagr. SP Nr 11 
– II miejsce: – Filip Kozłowski Gimn. Integr Nr 4 
– I miejsce: – Jakub Majka SP Nr 1

 

Kategoria „WOKALIŚCI 10-12 lat”:

– III miejsce: – Karolina Baran SP Nr 28 
– II miejsce: – Zespół wokalny „Półnutki” SP Nr 28 (Karolina Baran, Klaudia Sarnot, Weronika Stachura, Gaweł Bartosik)
– I miejsce: – Magdalena Sujka SP Nr 19

 

Kategoria „WOKALIŚCI 13-16 lat”:

– III miejsce: – Katarzyna Połeć Gimn. Integr Nr 4
– II miejsce: – Duet „Rocznik ’93” Gimn. Integr Nr 4
– I miejsce: – Dominika Selega Gimn. Sióstr Nazaretanek

 

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali dyplomy za udział natomiast laureaci zostali uhonorowani dyplomami oraz statuetkami za zajęcie miejsc a także nagrodami rzeczowymi.