Zamówienie w trybie zapytania ofertowego o koszty ochrony imprezy masowej

Kielce, dnia 09.05.2023 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty ochrony imprezy masowej 50 Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce 2023 Zamawiający: Dom Kultury „Białogon” ul. Pańska 1A, 25-811 Kielce NIP: 9591982228 Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na zapewnieniu ochrony podczas imprez masowych oraz ochrona mienia realizowana Czytaj dalej