Celem zajęć jest przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w artystycznym ruchu amatorskim. Lekcje prowadzone są indywidualnie.

Program sekcji obejmuje następujące zagadnienia.

– nauczanie o charakterze elementarnym z uwzględnieniem niezbędnych wiadomości muzycznych
– rozwijanie podstaw techniki gry na instrumencie
– kształcenie umiejętności czytania nut
– rozwijanie poczucia rytmu , kształcenie słuchu i wyobraźni muzycznej
– poznawanie literatury muzycznej
– rozwijanie umiejętności muzykowania zespołowego
– przygotowanie szczególnie uzdolnionych uczniów do dalszego kształcenia w szkolnictwie artystycznym.

Wielu uczestników sekcji instrumentalnej rozwija dziś swoje zainteresowania i umiejętności w szkole muzycznej w klasach: fortepianu, oboju, fagotu, wiolonczeli oraz skrzypiec.

Zajęcia w bieżącym roku kulturalnym odbywają się wg poniższego harmonogramu:

  • poniedziałek (12:00 – 19:00)
  • wtorek (12:00 – 19:00)
  • środa (12:00 – 19:00)
  • czwartek (12:00 – 19:00)

Koszt uczestnictwa:  50 zł za miesiąc.
Instruktor prowadzący:  Ewa Dudkiewicz.