Pliki do pobrania:

Oświadczenie – osoby małoletnie (DOC)                 Oświadczenie – osoby pełnoletnie (DOC)

 

COVID-19 – OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

  1. W Domu Kultury „BIAŁOGON” (DKB) przebywają osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed obecnością w instytucji: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.

  2. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w każdej formie działalności DKB po wyrażeniu każdorazowo pisemnej zgody przez opiekunów prawnych, zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.

  3. Osoby pełnoletnie składają każdorazowo pisemne oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.

  4. Osoby obecne w DKB maksymalnie ograniczają ze sobą kontakt, zachowując dystans 2 metrów.

  5. W przypadku trwania zajęć lub obecnej większej ilości osób nie będących pracownikami, personel DKB obowiązany jest do noszenia indywidualnych środków ochronnych.

  6. Należy ograniczyć, w miarę możliwości, używanie przez więcej niż jedną osobę tego samego przedmiotu/rekwizytu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować przedmioty/rekwizyty po użyciu przez daną osobę.

  7. Przed wejściem i wyjściem z budynku DKB należy zdezynfekować ręce w wyznaczonych punktach.

  8. Personel DKB i uczestnicy zajęć zobowiązani są do częstego mycia rąk.