23 kwietnia 2010 r., w Ośrodku Kultury „Białogon”, odbył się XI MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD FORM MUZYCZNYCH „BEMOL 2010”. Wzięli w nim udział młodzi wokaliści soliści, oraz zespoły wokalne, łącznie 97 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Jury w składzie:

– Iwona Pamuła
– Aneta Boroń
– Andrzej Wolski
– Sebastian Sipa – przewodniczący

po wysłuchaniu wszystkich wykonawców przyznało miejsca w następujący sposób:

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

 Klaudia Ozga SP w Skorzeszyczch
– Zespół Wokalny SP Nr 33

Kategoria „WOKALIŚCI SOLIŚCI Szkoła Podstawowa”:

– III miejsce: – Dominika Wieczorek SP Nr 2
– II miejsce: – Klaudia Sarnot SP Nr 28
– I miejsce: – Inga Mijas SP Nr 8

Kategoria „WOKALIŚCI SOLIŚCI Gimnazjum”:

– III miejsce: – Ada Janicka Gimn. Nr 26
– II miejsce: – Aneta Pawlik Gimn. Nr 9
– I miejsce: – Karolina Ozdoba Gimn. Nr 9

Kategoria „ZESPOŁY WOKALNE Szkoła Podstawowa”:

– III miejsce: – Rozśpiewana grupa Zielonego Patrolu SP Nr 25
– II miejsce: – Zespół wokalny „Półnutki” SP Nr 28
– I miejsce: – Rozśpiewana grupa Zielonego Patrolu SP Nr 28

Kategoria „ZESPOŁY WOKALNE Gimnazjum”:

– III miejsce: – Zespół wokalny „VERTUS” Gimn. Nr 9
– II miejsce: – Rozśpiewana grupa Zielonego Patrolu Gimn. Nr 10
– I miejsce: – Zespół wokalny Gimn. Nr 26

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali dyplomy za udział natomiast laureaci zostali uhonorowani dyplomami oraz statuetkami za zajęcie miejsc a także nagrodami rzeczowymi.