Prosimy o dokonywanie płatności za zajęcia programowe, odbywające się w DK „Białogon”,

przelewem na konto bankowe, o numerze:

42 1930 1800 2630 0628 0365 0001

tytule przelewu należy umieścić:

  1. Imię i nazwisko uczestnika: np. Anna Nowak
  2. Imię i nazwisko instruktora: np. Agnieszka Bartoszak
  3. Nazwa sekcji: np. Plastyka
  4. Miesiąc i rok, za który dokonywana jest płatność: np. Wrzesień-2023r.

Przykład: Anna Nowak/instr. Agnieszka Bartoszak/Plastyka/Wrzesień-2023r.

Umieszczenie pełnej treści w tytule przelewu pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień, związanych z dokonanymi płatnościami.

Ci z Państwa, którzy nie mają możliwości dokonywania wpłat za pomocą przelewu, mogą zapłacić za zajęcia gotówką, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9:00 – 14:00, w pokoju administracyjnym.

 

Wysokość opłat za udział w poszczególnych zajęciach przedstawiona jest w szczegółowym opisie każdej z sekcji.

 

Jednocześnie przypominamy, że płatności za zajęcia dokonujemy z góry, do 10-go każdego miesiąca!!!

Odpłatność jest stała i obowiązuje każdego uczestnika, niezależnie od obecności na zajęciach w danym miesiącu!!!