Rozstrzygnięcie Konkursów Inicjatyw

Rozstrzygnięcie Konkursów Inicjatyw

Z wielką radością ogłaszamy wyniki konkursu inicjatyw kulturalnych, który przeprowadzony został w ramach projektu „Białogon. Wspólnota historii-wspólnota kultury”! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ich wyjątkowe pomysły i zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego naszej społeczności.

Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie wyboru spośród jedenastu, niezwykle kreatywnych zgłoszeń. Po długich naradach wybraliśmy najbardziej innowacyjne i inspirujące projekty, które z pewnością przyniosą wiele pozytywnych zmian w naszym otoczeniu. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i dziękujemy za udział!

Ogłoszenie wyników naboru inicjatyw kulturalnych w ramach projektu „Białogon. Wspólnota historii – wspólnota kultury” realizowanego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Edycja 2024”

Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Domu Kultury „Białogon” w składzie:

  1. Mateusz Nowak – Animator Programu Dom Kultury + z ramienia Narodowego Centrum Kultury, konsultant merytoryczny
  2. ks. dr hab. Stefan Radziszewski
  3. Arkadiusz Szostak
  4. Arkadiusz Ślipikowski
  5. Martyna Pauli – Sekretarzyni Komisji, Członkini Zespołu Koordynacyjnego Projektu „Białogon. Wspólnota historii – wspólnota kultury”

po zapoznaniu się z jedenastoma wnioskami, postanowiła:

1. Nie zakwalifikować do realizacji inicjatywy pod nazwą „Białogon ma O.G.O.N” ze względu na błąd formalny, tj. niezłożenie wniosku na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu naboru.

2. Nie zakwalifikować do realizacji następujących inicjatyw:

a) „Białogoński wehikuł czasu”
b) „Świątkowania – kiermasz sztuki ludowej”
c) „Sąsiedzki chillout w Białogonie – piknik”
d) „Warsztaty muzyczne połączone z koncertem orkiestry dętej”

ze względu na niewystarczające spełnienie kryteriów określonych w Regulaminie naboru oraz w celach Programu Dom Kultury + Edycja 2024.

3. Warunkowo zakwalifikować do realizacji następujące inicjatywy, wraz z kwotą dofinansowania:

a) „Album poświęcony wybitnej mieszkance dzielnicy Kielce – Białogon Natalii Machałowej (1916-1984)” – 4500,00 zł brutto;
b) „Historia w kolorach – mural dla Białogonu” – 5000,00 zł brutto;
c) „Koncert jazzowy w zabytkowym kościele w Białogonie” – 4500,00 zł brutto;
d) „Orły Polskie – wystawa heraldyczna w kościele Przemienienia Pańskiego w Białogonie” – 4600,00 zł brutto;
e) „Tydzień z diarystyką w Białogonie” – 4600,00 zł brutto;
f) „Warsztaty z tworzenia komiksów” – 3000,00 zł brutto.

Realizacja wymienionych w pkt. 3 inicjatyw jest uwarunkowana uwzględnieniem uwag oraz rekomendacji Komisji, dotyczących programu merytorycznego oraz budżetu każdej z inicjatyw. Autorzy i autorki tych inicjatyw proszeni są o pilny kontakt z Członkinią Zespołu Koordynacyjnego, Panią Martyną Pauli (kontakt: pauli.martyna@gmail.com, tel. 507-739-946).

Dziękujemy serdecznie wszystkim za udział i zaangażowanie w konkursie. Dzięki Wam, nadchodząca jesień na Białogonie zapowiada się niezwykle ciekawie! Przygotujcie się na mnóstwo fascynujących wydarzeń i inicjatyw, które ożywią naszą dzielnicę i zbliżą nas jako społeczność.