Protokół Jury

II Przeglądu Małych Form Teatralnych
„PROFI-EKODRAMA” 2015

Jury w składzie:

1. Marcin Janaszek – dziennikarz, kierownik artystyczny Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach – Przewodniczący jury
2. Witold Bruzda –Dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Kielce,
3. Wojciech Bafia – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Kielcach
4. Anna Dusza – Ciechanowska – Urząd Miasta Kielce, Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki
5. Beata Antoszewska – Liga Ochrony Przyrody w Kielcach
6. Lech Sulimierski – kielecki aktor teatralny
7. Tomasz Rejmer – kierownik Ośrodka Kultury „Białogon”

obejrzało w dniu 17 kwietnia 2015r. cztery przedstawienia grup przedszkolnych, cztery przedstawienia grup z klas I-III Szkół Podstawowych i jedno przedstawienie klas IV-VI Szkół Podstawowych oraz trzy przedstawienia grup z klas gimnazjalnych, zakwalifikowanych do finału II Przeglądu Małych Form Teatralnych „PROFI-EKODRAMA” przez Ośrodek Kultury „BIAŁOGON”, filię Dom Kultury „Zameczek”, Wydział Środowiska Urzędu Miasta Kielce i Straż Miejską w Kielcach.

Jury postanowiło przyznać

W KATEGORII „I” – Przedszkola

I miejsce: Przedszkole Samorządowe nr 4 w Kielcach
II miejsce: Przedszkole Samorządowe nr 14 w Kielcach
III miejsce: Przedszkole Samorządowe nr 25 w Kielcach

W KATEGORII „II” – klasy I-III Szkół Podstawowych

I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 w Kielcach
II miejsce: ex aequo Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach i Szkoła Podstawowa nr 34 w Kielcach
III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12 w Kielcach

W KATEGORII „III” – klasy IV-VI Szkół Podstawowych

I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 w Kielcach
II miejsce: nie przyznano
III miejsce:
nie przyznano

W KATEGORII „IV” – Gimnazjum

I miejsce: nie przyznano
II miejsce: ex aequo Gimnazjum nr 7 w Kielcach i Gimnazjum nr 8 w Kielcach
III miejsce: Gimnazjum nr 3 w Kielcach

Jury serdecznie gratuluje młodym aktorom i ich opiekunkom występów, życzy dalszych sukcesów i dziękuje za artystyczne wypowiedzi w ważnej dla wszystkich sprawie bezpieczeństwa drogowego, ochrony przyrody i zdrowego stylu życia oraz profilaktyki uzależnień.