Zapytanie cenowe

Kielce, dnia 15.01.2024 r.

ZAPYTANIE CENOWE DOMU KULTURY „BIAŁOGON”

Zamawiający:

Dom Kultury „Białogon”
ul. Pańska 1A,
25-811 Kielce
NIP: 9591982228

Przedmiot zamówienia:

 1. Przygotowanie oraz publikacja minimum 1 postu tygodniowo na portalu Facebook na profilu Domu Kultury „BIAŁOGON” dotyczącego Zamawiającego i jego bieżącej działalności.
 2. Przygotowanie oraz publikacja minimum 1 postu tygodniowo na portalu Facebook na profilu „Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Poetyckiej i Turystycznej PRZY KOMINKU” w okresie:
  – bezpośrednio poprzedzającym organizację tego wydarzenia, rozpoczynającego się z początkiem miesiąca kalendarzowego przypadającego na dwa miesiące kalendarzowe przed miesiącem organizacji wydarzenia,                                                                                     – do końca miesiąca kalendarzowego następującego po   miesiącu, w którym wydarzenie się odbędzie.
 1. Doradztwo marketingowe i wsparcie w tworzeniu contentu na profilu „Muzyczna Kuźnia – warsztaty muzyczne”
 2. Przygotowanie oraz publikacja 2 postów + 1-2 InstaStories tygodniowo na portalu Instagram „Domu Kultury BIAŁOGON”, dotyczącego Zamawiającego i jego bieżącej działalności.
 3. Przygotowanie oraz publikacja 1 posta tygodniowo na portalu Google Moja Firma dotyczącego Zamawiającego i jego bieżącej działalności.
 4. Przygotowanie treści i kontentu graficznego do mediów społecznościowych do każdego postu.
 5. Moderacja dyskusji na profilu Domu Kultury „BIAŁOGON”.
 6. Aktywizacja fanów na profilu Domu Kultury „BIAŁOGON”.
 7. Comiesięczna sesja zdjęciowa dokumentująca bieżącą działalność zamawiającego na potrzeby kreacji postów na platformy i serwisy.

Termin realizacji: 01.02. -31.12.2024 r.

Okres gwarancji: 31.12.2024r.

Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy składać do dnia 29.01.2024 r. osobiście w siedzibie Domu Kultury „Białogon” przy ul. Pańska 1 A w Kielce lub pocztą elektroniczną na adres:sekretariat@dkbialogon.pl

Warunki płatności: miesięcznie, na koniec miesiąca za wykonanie usługi w danym miesiącu

Osoba upoważniona do kontaktów: Dorota Kowalska – tel. 511 831 370

Jeżeli zostaną złożone oferty w takiej samej cenie, w którym jedynie kryterium oceny ofert była cena, zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Oferowana cena będzie musiała być równa bądź niższa niż cena złożona w ofercie pierwotnej. 

Kryteria oceny oferty: najniższa cena za miesiąc świadczonej usługi

Inne informacje: oferta winna być złożona pisemnie w języku polskim.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podawania przyczyn

Zapytanie ofertowe – obsługa serwisów społecznościowych 2024 (*.docx)
Wzór umowy social media (*.docx)
Oferta wykonawcy 2024 (*.docx)