Opis zadania

Lorem ipsum

Wartość projektu

77 000 zł

Dofinansowanie

60 000 zł

Czas realizacji

Lorem ipsum