Od kwietnia 2021r. nowe konto bankowe DK”Białogon”

Od kwietnia 2021r. nowe konto bankowe DK”Białogon”

 

!!!!!!!!!!!!!!!  UWAGA  !!!!!!!!!!!!!!!

ZMIANA  NAZWY  I  NUMERU  KONTA

Prosimy o dokonywanie odpłatności za zajęcia programowe odbywające się w DK „Białogon”,
przelewem na konto bankowe:

42 1930 1800 2630 0628 0365 0001

 

W treści przelewu należy umieścić:

  1. Imię i nazwisko uczestnika:  np. Ola Nowak
  2. Imię i nazwisko instruktora:  np. Agnieszka Bartoszak
  3. Rodzaj zajęć:  np. plastyka
  4. Miesiąc, za który dokonywana jest płatność:  np. kwiecień 2021r.

Przykład:  Ola Nowak / Agnieszka Bartoszak / plastyka / kwiecień 2021r.

Pełna treść w tytule przelewu pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień związanych z dokonanymi płatnościami za zajęcia.

Ci z Państwa, którzy nie dokonają płatności za pomocą przelewu, mogą zapłacić za zajęcia gotówką, w pokoju administracyjnym DK „Białogon”, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9:00 – 14:00.

Jednocześnie przypominamy, że wpłat dokonujemy z góry, do 10-tego każdego miesiąca!!!

Odpłatność obowiązuje każdego uczestnika, niezależnie od obecności na zajęciach w danym miesiącu!!!

 

Plik PDF, zawierający wszelkie informacje  dotyczące w/w zmian, do pobrania TUTAJ