Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Wojewoda Agata Wojtyszek była gospodarzem uroczystości z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W wydarzeniu uczestniczył Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister Jan Józef Kasprzyk.

7 września 2018r. uroczyste obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy Pomniku Katyńskim oraz tablicy poświęconej ofiarom bombardowań niemieckich we wrześniu 1939 r. Następnie w Kościele Garnizonowym odbyła się Msza Św. celebrowana przez Ks. ppłk Grzegorza Kamińskiego w intencji Weteranów oraz ich rodzin.

Oficjalna część spotkania odbyła się w Sali Widowiskowej Domu Kultury „Białogon”, gdzie Minister Jan Józef Kasprzyk wręczył medale „Pro Bono Poloniae” oraz „Pro Patria” w uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych i krzewieniu wśród społeczeństwa patriotycznych postaw.

Na koniec części oficjalnej spotkania wszyscy wysłuchali kilku piosenek w wykonaniu harcerskiego zespołu wokalno – instrumentalnego. Później zaproszeni goście wzięli udział w poczęstunku oraz patriotycznym pikniku przy ognisku, gdzie młodzi harcerze mieli okazję porozmawiać z osobami, dzięki którym dziś żyjemy w wolnym kraju i możemy cieszyć się z 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.