Wznawiamy prowadzenie zajęć w Domu Kultury „Białogon”

Wznawiamy prowadzenie zajęć w Domu Kultury „Białogon”

Z dniem 08 czerwca 2020r. Dom Kultury „Białogon” wznawia prowadzenie zajęć programowych.

Wszyscy uczniowie, którzy będą brali udział w naszych zajęciach zobowiązani są do dostarczenia odpowiedniego oświadczenia podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych.

Oświadczenia (dla małoletnich oraz pełnoletnich uczestników zajęć) dostępne są do pobrania poniżej.

Oświadczenie (uprzednio wypełnione oraz podpisane) należy dostarczyć do naszej placówki lub wypełnić je na miejscu, każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć.

 

Pliki do pobrania:

Oświadczenie – MAŁOLETNI                                        Oświadczenie – PEŁNOLETNI