Wieczór Kolęd i Pastorałek

Wieczór Kolęd i Pastorałek

Zapraszamy serdecznie wszystkich do wysłuchania kolęd i pastorałek w wykonaniu naszych podopiecznych.