Od 19.10.2020r. DK „Białogon” przechodzi na system pracy zdalnej

Od 19.10.2020r. DK „Białogon” przechodzi na system pracy zdalnej

W celu przeciwdziałania Covid-19 oraz ze względu na czasową potrzebę dostosowania pracy Domu Kultury „BIAŁOGON” do formy zdalnej, informujemy, że wszystkie zajęcia odbywać się będą w wyżej wspomniany sposób.
O szczegółach prowadzenia zajęć, swoich uczniów poinformują poszczególni instruktorzy.
Zachęcamy jednocześnie do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej oraz profilu na FB, gdzie będą zamieszczane wszystkie najbardziej aktualne informacje na temat sposobu dalszej pracy naszej placówki.