Start akcji NZR o 19:00. Od godz. 18:00 rejestracja uczestników w Biurze Organizatora koło sceny.

Ze względu na trwający stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 wytyczne logistyczne i sanitarne podane zostaną wkrótce.