NAJWIĘKSZY  ZESPÓŁ ROCKOWY

REGULAMIN

Dom Kultury Białogon, ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce

Tel. +48 41 344 65 55; www.dkbialogon.pl, e-­‐mail: sekretariat@dkbialogon.pl

Naucz się!

Wróć do NZR