Zajęcia w bieżącym roku kulturalnym chwilowo zawieszone.

Instruktor:  Ewa Dudkiewicz.