Białogon. Wspólnota historii – wspólnota kultury

Białogon. Wspólnota historii – wspólnota kultury

Z radością informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu „Białogon. Wspólnota historii – wspólnota kultury”! Projekt ma na celu wzbogacenie życia kulturalnego Białogonu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w ankiecie online, która jest dostępna po adresem: https://forms.gle/QRBSykBApFPdnkZ86

Ankieta stanowi kluczowy element identyfikacji potrzeb kulturalnych naszej społeczności i pozwoli na dostosowanie przyszłych inicjatyw do Waszych oczekiwań. Wasze opinie są dla nas niezwykle cenne, a zgromadzone informacje pomogą nam w kształtowaniu przyszłości kulturalnej Białogonu oraz przygotować się do drugiego etapu projektu, którym będzie otwarty konkurs inicjatyw kulturalnych.

Konkurs ten będzie szansą dla każdego mieszkańca Białogonu oraz organizacji społecznych działających na rzecz dzielnicy by zgłosić własne pomysły na wydarzenia kulturalne. Zachęcamy do aktywnego udziału i dzielenia się kreatywnymi pomysłami, które mogą wzbogacić naszą wspólną przestrzeń.

Inicjatywa, wspierana przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Edycja 2024, stawia na kilka kluczowych celów. Jej głównym zadaniem jest odkrywanie i rozwijanie lokalnego potencjału kulturowego, który sprawia, że Białogon jest miejscem wyjątkowym. W ramach projektu chcemy również wzmacniać spójność społeczną, integrując mieszkańców poprzez wspólne inicjatywy kulturalne, które będą odpowiadać na ich potrzeby.

Dołącz do nas i bądź częścią tej wyjątkowej inicjatywy, która sprawi, że Białogon stanie się prawdziwą wspólnotą historii i kultury!

ETAP 1 | MAJ 2024
zbieranie informacji
o potrzebach kulturalnych
mieszkańców Białogonu

ETAP 2 | CZERWIEC 2024
konkurs inicjatyw, czyli
przyjmowanie pomysłów
na wydarzenia kulturalne

ANKIETA ONLINE

https://forms.gle/QRBSykBApFPdnkZ86